+359 331 462 42 [email protected]

Повдигане и преместване

 • Фурната се повдига и премества с мотокар или ръчна количка от екипиран и инструктиран по техника на безопасност персонал.
 • Поставя се на добре нивелирана площадка. Не е необходимо закрепване за фундамент.

Отвеждане на димните газове

Свързването на фурната в комина става посредством коминни тръби,които трябва да отговарят на следните условия:

 • Да са изработени от такива материали,които издържат на топлината на димните газове и евентуалните отлагания/температурата на димните газове е 100-110градуса по Целзий/.
 • Свръзките да са добре уплътнени, използваните материали за уплътнение да издържат на топлина и корозия.
 • Да има добра видимост към тях,да бъдат лесно разглобяеми и сглобяеми,да има възможност за  топлинно разширение.
 • При изхода от фурната да се монтира парче отвесна тръба,чиято дължина да бъде поне двукратна на диаметъра на димоотвеждащия отвор.
 • След отвесното парче тръба може да се монтира хоризонтален участък с наклон поне 3%.Дължината на този участък не трябва да бъде по-голяма от полезната височина  на комина.
 • Смяна на посоката може да има най-много на три места, вкл. и влизането в комина.
 • Чупките не трябва да бъдат с ъгъл по-малък от 90 градуса.
 • Сечението на тръбите по цялата дължина  трябва да бъде постоянно.

Първоначално загряване

Първоначалното загряване трябва да се извърши много внимателно,при постепенно повишаване на температурата и обикновено се извършва 2-3 дни,защото трябва да се отдели влагата от пекарната камера и от изолационния слой.
!!! Внимание !!!
Рязкото повишаване на температурата през този период може да доведе образуване на пукнатини по основата и купола.

През периода на първоначалното загряване, обикновенно от фурната започва да капе вода, защото това е период на интензивно сушене-трябва да се съобрази в тази зона да няма елктрически уреди и кабели.

Първи ден: 

 • Поставете дървата в лявата част на пекарната камера и да ги запалете. Не ги поставяйте в дясната страна, защото може да повредите термометъра.
 • Трябва да достигнете  температура около 100-150 градуса.
 • При тези условия оставете фурната да работи 8-10 часа

Втори ден:

 • Запалете фурната.
 • Трябва да достигнете  температура около 200-250 градуса. 
 • При тези условия оставете фурната да работи 8-10 часа.

Трети ден:

 • Запалете фурната.
 • Трябва да достигнете  температура около 300-320 градуса. 
 • При достигане на този температурен режим фурната е готова за печене на стандартни пици.

Първи ден:

 • Пуснете фурната
 • Намалете регулатора на мощност на минимум
 • Настройте работната температура на 100градуса
 • При тези условия оставете фурната да работи 8-10 часа

Втори ден:

 • Пуснете фурната
 • Настройте регулатора на мощност на 30 процента
 • Настройте работната температура на 200градуса
 • При тези условия оставете фурната да работи 4-5 часа
 • Настройте регулатора на мощност на 50 процента
 • Настройте работната температура на 250градуса
 • При тези условия оставете фурната да работи 4-5 часа

Трети ден:

 • Пуснете фурната
 • Настройте регулатора на мощност на 80 процента
 • Настройте работната температура на 300 градуса
 • При тези условия оставете фурната да работи 4-5 часа
 • Настройте регулатора на мощност на 100 процента
 • Настройте работната температура на 330-350градуса
 • При достигане на този температурен режим фурната е готова за печене на стандартни пици.

!!! Внимание !!!
При работа на горелката, вратичката не се поставя, фурната се затваря само при спряна горелка-обикновенно в края на работния ден.

Първи ден:

 • Пуснете фурната
 • Намалете регулатора на мощност на минимум
 • Настройте работната температура на 100градуса
 • При тези условия оставете фурната да работи 8-10 часа
  Препоръчително е първоначалното загряване да бъде направено на газ и дърва. Загряването на дърва следва да е плавно като за начало се поставят едно – две дървета с нисък горивен интензитет.

Втори ден:

 • Пуснете фурната
 • Настройте регулатора на мощност на 30 процента
 • Настройте работната температура на 200градуса
 • При тези условия оставете фурната да работи 4-5 часа
 • Настройте регулатора на мощност на 50 процента
 • Настройте работната температура на 250градуса
 • При тези условия оставете фурната да работи 4-5 часа

  Препоръчително е първоначалното загряване да бъде направено на газ и дърва. Загряването на дърва следва да е плавно като за начало се поставят едно – две дървета с нисък горивен интензитет.

Трети ден:

 • Пуснете фурната
 • Настройте регулатора на мощност на 80 процента
 • Настройте работната температура на 300 градуса
 • При тези условия оставете фурната да работи 4-5 часа
 • Настройте регулатора на мощност на 100 процента
 • Настройте работната температура на 330-350градуса
 • При достигане на този температурен режим фурната е готова за печене на стандартни пици.

  Препоръчително е първоначалното загряване да бъде направено на газ и дърва. Загряването на дърва следва да е плавно като за начало се поставят едно – две дървета с нисък горивен интензитет. При достигане на работна температура от 330-350 градуса горенето може да бъде увеличено на максимум.

!!! Внимание !!!
При работа на горелката, вратичката не се поставя, фурната се затваря само при спряна горелка-обикновенно в края на работния ден.